[Přeskočit k obsahu]

Certifikát
Zavřít menu Otevřít menu

ISO 9001

POLITIKA KVALITY

Firma Kokořínský SOK s.r.o. působí v oblasti provozování veřejné linkové a nelinkové autobusové dopravy na území Středočeského kraje.
Firma působí na trhu od roku 2000.

Vztah k zákazníkovi

 • Jsme firmou, silně se orientující na zákazníka.
 • Cílem všech našich činností je 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka při poskytování služeb v oblasti autobusové dopravy.
 • Rovněž se snažíme předvídat budoucí potřeby zákazníka.

Vztah k zaměstnancům

 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy.
 • Naši pracovníci jsou vybíráni na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností.
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy.
 • Na podporu zlepšení mezilidských vztahů uvnitř firmy podporujeme sociálně a společensky motivovaný systém. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě. Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

Vztah k externím poskytovatelům (dodavatelům)

 • Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
 • Chceme mít jen spolehlivé a kvalitní dodavatele.
 • Požadujeme, aby naši dodavatelé byli zároveň našimi partnery na stejné úrovni zajištění kvality.
 • Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

Vztah k trhu

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

Neustálé zlepšování

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce firmy. Zlepšování kvality chápeme jako proces stálý a systematický.
 • Politika kvality je vhodná pro účely a kontext naší společnosti a podporuje naše strategické zaměření.

Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

Ve Mšeně dne 13.5.2019
Vyhlásil: Jaromír Sadílek, vedoucí dopravy

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu